Όροι Χρήσης

Προοίμιο

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον χρήστη, από την ιστοσελίδα yst.gr, ιδιοκτησίας της ατομικής επιχείρησης ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της οδού Χαϊμαντά αρ. 14, εφεξής καλουμένης ως «η εταιρεία», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής. 

Συνεπώς, έκαστος χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών μας, και εάν δεν συμφωνεί, καλείται να απέχει από κάθε χρήση των υπηρεσιών μας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας. Οι παρόντες όροι ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς, προς συμμόρφωση με τις επιταγές του Νόμου. Σε αυτή την περίπτωση έκαστος χρήστης δεν θα ενημερώνεται ξεχωριστά για την κάθε αλλαγή. Για το λόγο αυτό προτείνεται από την εταιρεία μας ο έλεγχος των παρόντων όρων, κάθε φορά που ο χρήστης επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, δεδομένου ότι η απόφαση περί χρήσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών της yst.gr ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του χρήστη, αποδοχή των παρόντων όρων.

 

 

Ι. Γενικοί Όροι 

 1. Σκοπός της εταιρείας μας είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του Internet, να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.
 2. Πνευματική ιδιοκτησία - Ο σχεδιασμός του ιστότοπου, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κάθε κείμενο ή εικόνα ή σήμα, που δεν ανήκει στην εταιρεία μας, αλλά εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας, μας έχει νομίμως παραχωρηθεί με κάθε απαραίτητη άδεια χρήσεως. Απαγορεύεται σε τρίτους η άνευ συναίνεσής μας χρήση και  αναπαραγωγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας. 
 3. Προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών: Έκαστος χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας, και την προστασία προσωπικών δεδομένων του, στην ενότητα «Πολιτική Απορρήτου». 
 4. Ασφαλής Χρήση : Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων (websites) και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των διαδικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ ενός πελάτη (client) και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά την μεταφορά.

Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του ιστότοπου yst.gr. 

Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του yst.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

 1. Χαρακτηριστικά των προϊόντων και διαθεσιμότητα: Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμά τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση yst.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.

Η εταιρεία μας εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με τη διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων.

Η εταιρεία μας καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα σε κάθε προϊόν, υπάρχει η τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α.. Σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α., και εφόσον η αγορά σας γίνει με τιμολόγιο, οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο Φ.Π.Α..

Η εταιρείας μας επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, να αναπροσαρμόζει τις τιμές του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

ΙΙ. Παραγγελία Προϊόντων και Προστασία Καταναλωτή

 1. Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος yst.gr αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.
 2. Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς των εν λόγω προϊόντων στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως επισκέπτης/πελάτης.
 3. Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δε τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία μας, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

 

ΙΙΙ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα απαιτούνται:

(α) Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη    σύναψη της σύμβασης πώλησης.

(β) Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως σχετικά με την συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων.

Σε όλες τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος yst.gr και δίπλα σε κάθε διαθέσιμο προς αγορά προϊόν, υπάρχει το πλήκτρο προσθήκης στο καλάθι αγορών. Πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προσθέστε στο καλάθι σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε. 

Για να συνεχίσετε τις αγορές σας επιλέξτε από τις κεντρικές κατηγορίες, αυτή που περιέχει το επόμενο είδος που ψάχνετε και προσθέστε το επίσης στο καλάθι σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία προσθήκης προϊόντων πατήστε το πλήκτρο «Ολοκλήρωση». Για να μπορέσετε να παραγγείλετε δεν είναι απαραίτητο να είστε μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος yst.gr, θα σας συμβουλεύαμε όμως να γίνετε μέλος του, καθώς θα είναι πολύ πιο εύκολη η όλη διαδικασία σε οποιαδήποτε μελλοντική χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Συμπληρώστε στην φόρμα το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και επιλέξτε «ΣΥΝΔΕΣΗ» .

Αν δεν είστε μέλος πατήστε το πλήκτρο δημιουργίας νέου λογαριασμού και συμπληρώστε στην φόρμα εγγραφής νέου μέλους έναν ενεργό e-mail λογαριασμό. Το e-mail που θα δηλώσετε πρέπει είναι έγκυρο, διότι η επικοινωνία μας θα γίνεται και μέσω του e-mail που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Ακόμα και στη περίπτωση που δε γίνετε μέλος θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία όπως: διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής παραγγελίας, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία απαραίτητα για τη σύναψη και ολοκλήρωση της σύμβασης μεταξύ των δύο μερών.

 

IV. ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 

Διαδικασία Τηλεφωνικής Παραγγελίας:

Μπορείτε να υποβάλλεται την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο yst.gr στo τηλέφωνο  +0030 2106852692. Οι ημέρες και ώρες που δεχόμαστε τηλεφωνικές παραγγελίες είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. και Σάββατο από 10:00π.μ. έως 15:00 μ.μ. Στην κλήση περιγράφετε το Προϊόν που θέλετε να παραγγείλετε και μας αναφέρετε τον τρόπο πληρωμής και αποστολής που αναφέρονται στη σελίδα μας και περιγράφονται στο παρόν. Και για τις τηλεφωνικές παραγγελίες ισχύουν οι τρόποι πληρωμής(ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ)(Για την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό χρειάζεται να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο email customer-care@yst.gr). Για την επιβεβαίωση της τηλεφωνικής σας παραγγελίας θα σας σταλεί μειλ επιβεβαίωσης. Με την υποβολή τηλεφωνικής παραγγελίας αποδέχεστε και προσχωρείτε σε όλους τους αναρτημένους στον ιστότοπό μας όρους, που ρυθμίζουν τις αμοιβαίες μας υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε ή να επιστρέψετε προϊόν, για το οποίο υποβάλατε τηλεφωνική παραγγελία, παρακαλείσθε να μας υποβάλετε το αίτημά σας  γραπτώς στο e-mail: customer-care@yst.gr .

Διαδικασία Παραγγελίας μέσω του e-shop:

Η παραγγελία καταχωρείται σε 5 βήματα:

 1. Ταυτοποίηση (Δυνατότητα σύνδεσης, εγγραφής ή συνέχιση ως επισκέπτης)
 2. Διεύθυνση χρέωσης και αποστολής
 3. Επιλογή τρόπου αποστολής
 4. Επιλογή τρόπου πληρωμής
 5. Επιβεβαίωση και καταχώρηση της παραγγελίας

Σε περίπτωση που προκύψει κάποια εκκρεμότητα στην παραγγελία σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει.

Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την παραλαβή από εσάς της γνωστοποίησης επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε σχετικό e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, αποτελεί υποχρέωσή σας να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση, καθώς είναι πιθανό να υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τρίτου προσώπου. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία μας δικαιούται να επιδιώξει την ικανοποίηση κάθε τυχόν προκληθείσης βλάβης. Σε περίπτωση που κατά την καταχώριση της παραγγελίας σας, διαπιστώσουμε έλλειψη σε κάποιο από τα επιλεγμένα προϊόντα, ή αντιμετωπίσουμε καθυστέρηση στην παράδοσή του από τους προμηθευτές μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας προκειμένου να συμφωνήσουμε μαζί σας τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή/και ακύρωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που η τηλεφωνική επικοινωνία μας μαζί σας καταστεί ανεφικτή μέσα σε διάστημα δύο (2) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, θα σας αποστείλουμε e-mail με το μέρος της παραγγελίας που το ηλεκτρονικό κατάστημα δύναται να εκτελέσει, το δε υπόλοιπο μέρος της παραγγελίας σας που δεν είναι εφικτό να εκτελεστεί από εμάς, θα ακυρώνεται. Το e-mail αυτό θα επέχει θέση επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει για το τμήμα της παραγγελίας που έχει ακυρωθεί, η Εταιρεία μας θα σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στα ακυρωμένα προϊόντα εντός είκοσι ημερών. 

 

Ακύρωση παραγγελίας

Πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, τεχνικά μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των Προϊόντων από το καλάθι σας που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε, πατώντας το κουμπί «X» το οποίο ενεργοποιεί την αφαίρεση των αντίστοιχων Προϊόντων. 

 

Επεξεργασία παραγγελίας 

Όσες παραγγελίες καταχωρούνται μέχρι τις 12:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), επεξεργάζονται από εμάς την ίδια ημέρα, ενώ πέραν αυτής της ώρας οι παραγγελίες επεξεργάζονται την επόμενη ημέρα. Όσες παραγγελίες καταχωρούνται την Παρασκευή μετά τις 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επεξεργάζονται τη Δευτέρα. Για το λόγο αυτό, κάθε προθεσμία που δεσμεύει την εταιρεία μας στο παρόν, εκκινεί από την ημερομηνία της επεξεργασίας της παραγγελίας, π.χ. σε περίπτωση που λάβουμε καταχωρίσετε παραγγελία την Παρασκευή στις 13.45 μ.μ., δεσμευόμαστε να αποστείλουμε τα προϊόντα εντός 14 ημερών από την επεξεργασία της παραγγελίας, ήτοι από την Δευτέρα. 

V. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται ρητά στην σελίδα ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Αποδεκτοί τρόποι πληρωμής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι οι εξής : 

α) Αντικαταβολή (μόνο για την Ελλάδα) / Χρέωση Αντικαταβολής: €2

β) Πιστωτική κάρτα (VISA, Mastercard, AMEX)

γ) Paypal

δ) Μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω E-Banking στον εξής λογαριασμό στην Τράπεζα Eurobank με IBAN GR0202602050000740201657867 και όνομα δικαιούχου Παπαθανασίου Ευανθία. Παρακαλείσθε να μας στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο customer-care@yst.gr ώστε να προχωρήσουμε στην εκτέλεση της παραγγελίας σας

VI. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

 1. Παραλαβή από το κατάστημα

Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημα μετά την εξόφληση της μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal ή εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό (Παρακαλείσθε να μας στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο customer-care@yst.gr), εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών. Για την παραλαβή της παραγγελίας θα πρέπει να υποδείξετε την αστυνομική σας ταυτότητα ή αν παραλάβει τρίτος να φέρει δική σας εξουσιοδότηση. Η παραλαβή θα γίνεται σε ώρες λειτουργίας καταστημάτων. 

 1. Κατ΄ οίκον παραλαβή 

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να περαιώνει προσηκόντως τις παραγγελίες το συντομότερο δυνατόν, και να αποστέλλει τα προϊόντα το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών. Για τον λόγο αυτό διατηρεί σταθερή συνεργασία με την υπηρεσία courier της EASYMAIL.  Οι παραγγελίες φεύγουν από εμάς εντός 1-3 εργάσιμων ημερών και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τους χρόνους που δίνει η εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών. Δεν πραγματοποιούνται αποστολές Σαββατοκύριακα και αργίες.  Σε περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής είναι με ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ  (ισχύει μόνο για Ελλάδα)  τότε η extra χρέωση της υπηρεσίας είναι 2€. Για παραγγελίες που υπερβαίνουν στο σύνολο το ποσό των 40€, τα μεταφορικά είναι δωρεάν. Παρακαλούμε εάν υπάρχει αδυναμία παραλαβής, να έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Ενημερώνουμε τους πελάτες μας πως σε περίπτωση που δεν παραληφθεί κάποια παραγγελία, οι επόμενες θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά με τη χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας ή PAYPAL. Εάν κάποια από τις επόμενες παραγγελίες έχει ως μέθοδο πληρωμής την αντικαταβολή, θα ακυρώνεται άμεσα χωρίς ειδοποίηση. 

 

VIΙ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 1. Πολιτική επιστροφών

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα yst.gr. 

 1. Ο καταναλωτής δικαιούται να προβεί σε αλλαγή του προϊόντος, επιστρέφοντάς το στην εταιρεία, αιτούμενος είτε την αποστολή έτερου προϊόντος, στις εξής περιπτώσεις:

(α) Παραλαβή ελαττωματικού προϊόντος 

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες της. Όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα. Σε περίπτωση που στα παραδιδόμενα προϊόντα αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασής του με δικά μας έξοδα αποστολής, εφόσον επικοινωνήσετε μαζί μας εντός δύο ημερών από την παραλαβή.  Στην επικοινωνία μας καλείστε να μας αναφέρετε το ελάττωμα στο προϊόν και να μας ενημερώνετε για την επιθυμία σας να αντικατασταθεί το προϊόν με το σωστό/ μη ελαττωματικό προϊόν ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας. Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει να καλύψει το συνολικό κόστος επιστροφής και αποστολής εκ νέου, εφόσον η επιστροφή του προϊόντος και η αποστολή του νέου πραγματοποιηθούν μέσω της συνεργαζόμενης με εμάς εταιρείας courier, EASYMAIL. Σε περίπτωση που τα ελαττωματικά προϊόντα επιστραφούν με άλλη εταιρεία, η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει το κόστος της επιστροφής. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας αναλαμβάνει το κόστος της εκ νέου αποστολής των ορθών προϊόντων.

 (β) Παραλαβή λιγότερων ή άλλων προϊόντων

Σε περίπτωση που παραλάβετε λιγότερα προϊόντα από όσα αγοράσατε, ή διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα εντός 2 ημερών από την παραλαβή τηλεφωνικά στο +0030 2106852692, και μέσω e-mail customer-care@yst.gr, προκειμένου να προβούμε στην άμεση αποστολή των σωστών προϊόντων με δικά μας έξοδα. 

(γ) Αλλαγή γνώμης

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής αλλάξει γνώμη για κάποιο προϊόν που έχει ήδη παραδοθεί, δικαιούται να το αλλάξει με δικά του έξοδα, εφόσον μας ενημερώσει εντός δύο ημερών από την παραλαβή του για την επιθυμία του αυτή.

 1. Η εταιρεία μας αποδέχεται τα επιστρεφόμενα προϊόντα εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της επιστοφής του προϊόντος είναι η άριστη κατάστασή του. Επιπρόσθετα, για την αποδοχή της επιστροφής, ο πελάτης οφείλει να μην έχει αφαιρέσει τις ειδικές σημάνσεις (καρτελάκια), και να προσκομίζει την απόδειξη της παραγγελίας και το ειδικό έντυπο επιστροφής, το οποίο παραλάβατε στο αρχικό πακέτο που λάβατε ή μπορείτε να κατεβάσετε από τον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση που ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να φροντίσετε το προϊόν να επιστραφεί σε άριστη κατάσταση, και χωρίς ελαττώματα, μαζί με όλα τα μέρη από τα οποία αποτελείται. Ως ελάττωμα μπορεί να θεωρηθεί και η κακή οσμή του επιστρεφόμενου προϊόντος. Διευκρινίζεται ότι για να πληροίτε τις προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης/αλλαγής, θα πρέπει τα επιστρεφόμενα προϊόντα, να βρίσκονται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές. Η Εταιρεία ΔΕΝ παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία κατά την επιστροφή τους φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα μας δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλόλητας των. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται σε καλή γενική κατάσταση και καθαρά όπως παραδόθηκαν από την Εταιρεία.

 1. Η επιστροφή του προϊόντος πρέπει να γίνει εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους από τον καταναλωτή. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών, τότε η εταιρεία μας δικαιούται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος. 
 2. Αναλαμβάνετε τον κίνδυνο από τη στιγμή που παραδοθούν σε εσάς μέχρι τη στιγμή που τα προϊόντα επιστραφούν στο κατάστημα μας. 
 3. Η επιστροφή μπορεί να γίνει είτε μέσω αποστολής, είτε στο φυσικό κατάστημά μας, στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Χαϊμαντά αρ. 14. Σας δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο +0030 2106852692, και μέσω e-mail customer-care@yst.gr, προκειμένου να ας ενημερώσετε για την επιστροφή. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την EASYMAIL, την συνεργαζόμενη εταιρεία courier της εταιρείας μας και να εκμεταλλευτείτε του προνομίου της ειδικής μας έκπτωσης, κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας. 
 4. Στην περίπτωση αποστολής των επιστρεφομένων προϊόντων μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας, η παραλαβή τους θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τη διεύθυνση που είχατε δηλώσει εξαρχής για την αποστολή τους και την οποία μας έχετε υποδείξει γραπτώς. Συμφωνείτε να δώσετε στην εταιρεία μας όσο το δυνατό περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεύθυνση παραλαβής των εμπορευμάτων, για παράδειγμα όροφος, δυσκολίες πρόσβασης του μεταφορέα/courier, ύπαρξη ασανσέρ, στενές σκάλες, κτλ., προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία παραλαβής από το χώρο που θα μας υποδείξετε. Συμφωνείτε ότι θα υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση στο χώρο για την παραλαβή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων. Αν ο μεταφορέας/courier θεωρήσει ότι η παραλαβή των προϊόντων από το χώρο που θα υποδείξετε, μπορεί να προκαλέσει φθορά στην περιουσία σας, θα σας ενημερώσει προφορικώς και θα το καταγράψει στο έντυπο παραλαβής. Μπορεί να υποδείξετε στη συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών/courier να συλλέξει τα προϊόντα παρά την υπόδειξη αυτή, παρόλα αυτά δε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στην περιουσία σας ή τα εμπορεύματα δεδομένου ότι η συλλογή των προϊόντων θα γίνει με την πρέπουσα προσοχή και φροντίδα. Συμφωνείτε να δώσετε στο συνεργάτη όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε, συμπεριλαμβανομένων όλων των μερών και των εξαρτημάτων που τα απαρτίζουν. Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων από το μεταφορέα θα υπογράψετε ένα έντυπο παραλαβής για να πιστοποιήσετε ότι πραγματοποιήθηκε η παράδοση στο μεταφορέα. Το έντυπο παραλαβής θα σας δοθεί από το συνεργαζόμενο μεταφορέα/courier. Αν δεν δύναστε να είστε ο ίδιος παρών κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από το χώρο, μπορείτε να ορίσετε ένα εκπρόσωπο που θα αναλάβει αυτή τη διαδικασία εκ μέρους σας. Ο εκπρόσωπος αυτός θα πρέπει να είναι ενήλικος και ικανός να επιβλέψει την παραλαβή των προϊόντων σας αντί για εσάς.

VIIΙ. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

 1. Υπαναχώρηση από την σύμβαση πώλησης, γίνεται εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση λύεται η μεταξύ μας σύμβαση, και δεσμεύεστε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα -εφόσον τα έχετε παραλάβει- εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, ενώ εμείς υποχρεούμαστε εντός 20 ημερών από την παραλαβή των επιστρεφομένων προϊόντων να προβούμε σε επιστροφή χρημάτων. 
 2. Προϋπόθεση υπαναχώρησης από την σύμβαση, αποτελεί η έγκαιρη γνωστοποίησή μας εντός 2 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. 
 3. Η εταιρεία μας δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση και να  ακυρώσει την παραγγελία σας, όταν :

α) Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους το Προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα, ή/και όταν δεν είναι δυνατή η προμήθειά του πια από την Εταιρεία μας για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

β) Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, η αναγραφόμενη στο Προϊόν τιμή, ή η περιγραφή του είναι λάθος.

γ) Κατά την απόλυτη κρίση μας θεωρούμε ότι εμπλέκεστε σε αθέμιτες πρακτικές με την υποβολή της παραγγελίας, ή όταν δεν ποιείτε δίκαιη χρήση του συστήματος παραγγελίας του yst.gr.

δ) Μη εξόφλησης.

ε) Μη παραλαβής των Προϊόντων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

στ) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης ολοκληρωμένης παραγγελίας για την οποία έχει ήδη καταβληθεί το αντίτιμο, η εταιρεία μας θα σας επιστρέψει τα χρήματα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

 1. Επιστροφή χρημάτων

Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις επιστροφής, θα σας επιστρέψουμε το ποσό καταβάλατε εντός είκοσι ημερών από την παραλαβή των επιστρεφομένων εμπορευμάτων. Η επιστροφή θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την αρχική συναλλαγή.  Ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση της αντικαταβολής, τα χρήματα θα επιστρέφονται σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα υποδεικνύεται από τον πελάτη στο ειδικό  έντυπο επιστροφής. 

 1. Στην περίπτωση της υπαναχώρησης, σας παρέχονται τα δικαιώματα, που προβλέπονται στην Πολιτική Επιστροφών. Εκτός των δικαιωμάτων αυτών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

IX. ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 1. Αλλαγή με courier

Έχετε δυνατότητα να προβείτε σε αλλαγή των προϊόντων που αγοράσατε εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή τους. Η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί στην τιμή της αγοράς τους, όπως αυτή προκύπτει από την απόδειξη παραλαβής, ανεξαρτήτως από την τρέχουσα τιμή πώλησής τους. Για την πραγματοποίηση της αλλαγής των προϊόντων, χρειάζεται να μας τα επιστρέψετε σε άψογη κατάσταση, με τις ειδικές σημάνσεις (καρτελάκια), και να προσκομίσετε την απόδειξη της παραγγελίας και το ειδικό έντυπο επιστροφής, το οποίο παραλάβατε στο αρχικό πακέτο που λάβατε ή μπορείτε να κατεβάσετε από τον ιστότοπό μας. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι και στην περίπτωση επιστροφής (βλ. ανωτέρω). Στην συνέχεια, και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις αποδοχής της επιστροφής, θα σας αποστείλουμε τα νέα προϊόντα με δικά σας έξοδα. 

 1. Αλλαγή στο κατάστημα

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγή στο κατάστημά μας χωρίς επιπλέον χρέωση, ημέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματος . Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι προϋποθέσεις αλλαγής με courier και επιστροφής (βλ. ανωτέρω). 

 1. Στην περίπτωση της υπαναχώρησης, σας παρέχονται τα δικαιώματα, που προβλέπονται στην Πολιτική Επιστροφών. Εκτός των δικαιωμάτων αυτών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

Χ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες των προϊόντων της, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων του πελάτη. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξης της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας.
 2. Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD), καθώς επίσης και του Κανονισμού για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR) με εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Για περισσότερες λεπτομέρειες σας παραπέμπουμε στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική απορρήτου) του παρόντος ιστότοπου
 3. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

Η εταιρεία μας κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με

 1. την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας
 2. για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση
 3. για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία μας
 4. ειδικές προσφορές και νέα του site μας

Η εκ μέρους σας καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας για τους λόγους που αναφέρονται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική απορρήτου).

ΧI. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 1. Ρητή συναίνεση : Σε κάθε περίπτωση αλλαγής γνώμης, επιθυμίας επιστροφής προϊόντος και αλλαγής τους με άλλα, ή υπαναχώρησης από την σύμβαση, αλλά και σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν λάθους εκ μέρους μας κατά την επεξεργασία και αποστολή της παραγγελίας σας, χρειαζόμαστε από εσάς την ρητή συναίνεσή σας, για το πώς επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε. Συνεπώς, χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μας και τηλεφωνικά στο +0030 2106852692, και μέσω e-mail customer-care@yst.gr. Είναι σημαντικό για εμάς, και την δική σας προστασία να έχουμε εγγράφως το αίτημά σας. Για τον λόγο αυτό, κατόπιν κάθε τηλεφωνικής επικοινωνίας, θα σας υπενθυμίζουμε να μας στείλετε το αίτημά σας και εγγράφως στην διεύθυνση e-mail customer-care@yst.gr. 
 2. Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες ταχυμεταφορέων ή απεργίες προμηθευτών) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.
 3. Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση e-mail που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.
 4. Εφαρμοστέο δίκαιο, που διέπει τους παρόντες όρους, είναι το ελληνικό δίκαιο, καθώς και οι ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμοί, όπως έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη και ισχύουν. Αποκλειστική αρμοδιότητα σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει μεταξύ της εταιρείας μας και του χρήστη από την εφαρμογή του παρόντος έχουν τα Δικαστήρια των Αθηνών.